HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7191
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Ogulin / ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7191)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM