HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7192
ime T., Rade
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kr. drž. šum. Ogulin / državni lukar ŠU Jasenak

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7192)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM