HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7196
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlast. grofa T. Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1918/7196)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM