HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID72
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, nastavnik praktične nastave
     

                                                                IZBOR      (lugari /72)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Nikole i Ane rođ. Novosel. Osnovnu, a zatim i Šum. školu završio je u Karlovcu (1969). Od 1971. do 1975. radio je u Tekstilu – Karlovac, a od 1976. do 1980. u Hrv. željeznicama. Od 1980. do 1998. bio je nastavnik praktične nastave u Šum. školi Karlovac, u zvanju stalni stručni učitelj. God. 1987. završio je uz rad školu za višeg šum. tehničara. Od 1998. god. radi u Zelenilu Karlovac. Uspio je svoj hobi pretvoriti u zanimanje: bavi se uzgojem ukrasnog drveća i grmlja te je uzgojio velik broj sadnica za arboretum Šum. škole. Bio je aktivan sudionik Domovinskog rata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM