HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7201
ime T., Andro
zvanje
zanimanje     
gradski lugar
      gradski lugar Slob. i kr. grada Varaždina

                                                                IZBOR      (lug1918/7201)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM