HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7205
ime T., Imbro
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblast Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/7205)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM