HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID7210
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      i lovopazitelj pri Šum. uredu grofa Bombellesa u Komaru

                                                                IZBOR      (lug1918/7210)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Komaru


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM