HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7216
ime U., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlatel. Daruvar, Sirač (Ugar. zem. banka d.d.)


lokacija

djelovao Sirač


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM