HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7226
ime V., Ivan
zvanje
zanimanje     
zamjenik lugara
      zamj. lugara zem. zajednica Kutine

                                                                IZBOR      (lug1918/7226)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kutina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM