HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7229
ime V., Gjuro  - pl.
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      z.z. Križevac

                                                                IZBOR      (lug1918/7229)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Križevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM