HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7242
ime V., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. drž. šum. Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/7242)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM