HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7245
ime V., Juro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. uprave Pisarovina

                                                                IZBOR      (lug1918/7245)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pisarovina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM