HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7251
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/7251)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM