HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7254
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      zem. zajednica Kutine

                                                                IZBOR      (lug1918/7254)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kutine


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM