HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7267
ime V., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Novagradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/7267)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novagradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM