HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7269
ime V., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Korenica

                                                                IZBOR      (lug1918/7269)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1964.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Korenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM