HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7271
ime V., Kuzman
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Ilok

                                                                IZBOR      (lug1918/7271)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ilok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM