HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7275
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Ivanska / ŠU Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7275)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM