HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7279
ime V., Jovo
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Niemci

                                                                IZBOR      (lug1918/7279)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Niemci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM