HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7284
ime V., Jozo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. oblasti Djakovo

                                                                IZBOR      (lug1918/7284)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Djakovo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM