HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7291
ime V., Petar
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      u Brubnu, Kr. kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/7291)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM