HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7293
ime V., Ilija
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1918/7293)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM