HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7296
ime V., Blaž
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1918/7296)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM