HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID73
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /73)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Karlovac

19.04.1996

Šumarija Karlovac

šumarski tehničar

 Sin Branka i Marice. Osnovnu školu i Šum. školu završio je u Karlovcu (1986) za stručnog radnika u šumarstvu. God. 1996. zaposlio se u Šumariji Gvozd, UŠP Karlovac, gdje i sada radi. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM