HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7309
ime V., Stojan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Cetingrad

                                                                IZBOR      (lug1918/7309)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cetingrad


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM