HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7310
ime V., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Dubica

                                                                IZBOR      (lug1918/7310)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dubica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM