HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7315
ime V., Sava
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Ogulin / ŠU Ravna Gora

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7315)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM