HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7320
ime V., Mate
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. drž. šum. Udbina


lokacija

djelovao Udbina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM