HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7321
ime V., Milan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž šumarije Novi Vinodol / ŠU Novi Vinodol

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7321)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novi Vinodolski


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM