HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7324
ime V., Tomo
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblast Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/7324)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM