HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7330
ime V., Marko  - II
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, pisar
      II. razr.-pisar pri Gosp. uredu Vinkovci, Brodske im. opć.

                                                                IZBOR      (lug1918/7330)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM