HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7334
ime V., Luka
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šum. Škare

                                                                IZBOR      (lug1918/7334)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Škare


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM