HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7337
ime V., Stevo
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Nova Gradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/7337)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM