HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7344
ime Z., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1918/7344)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrginmost


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM