HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7361
ime Z., Gjuro
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Niemci

                                                                IZBOR      (lug1918/7361)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Niemci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM