HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7368
ime Z., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1918/7368)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM