HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7422
ime B., Đuro
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Banova Jaruga

                                                                IZBOR      (lug1933/7422)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaruga


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM