HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID743
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, dipl. politolog
     

                                                                IZBOR      (lugari /743)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Nakon završene srednje Šum. škole u Karlovcu (1964) radio je kratko u Šum. institutu Jastrebarsko (1966), a od 1967. do 1969. radio je u poduzeću Impregnacija Karlovac. U ŠG “Hrast” Vinkovci, u Šumariji Lipovac, zasniva radni odnos na poslovima šum. tehničara 1969. god., gdje ostaje sve do 1978. kad je premješten u RZ Šum. gospodarstva za referenta. općenarodne obrane, nakon što je završio studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 1987. bio je tajnik SSRN Općine Vinkovci, a 1989–1990. god. predsjednik. Poznat je interpretator narodnih pjesama i poskočica u Slavoniji. Bio je član društva “Šokadija” i dugogodišnji član društva “Šumari”. Kao voditelj umjetničkog programa, interpretacijom narodnih i zabavnih pjesama te kao član Upravnog odbora prezentirao je “Šumare” na visokoj razini. U prvim danima agresije na Hrvatsku, aktivno se uključuje u obranu Slavonije i Hrvatske. Aktivni je sudionik ustroja 109. brigade HV, a 1992. obnaša dužnost zapovjednika bojne. Potkraj 1992. odlazi na dužnost savjetnika za obuku Glavnog stožera oružanih snaga RH. Na toj se dužnosti nalazio i potkraj 90–ih godina u činu djelatnoga pukovnika.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM