HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID747
ime G., Mato
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa uzgoja
     

                                                                IZBOR      (lugari /747)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1960.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Đurđevac

 šum. tehničar, poslovođa uzgoja. Nakon završene Šum. škole u Karlovcu (1960), škole pričuvnih ofi cira u Bileći, i odsluženog vojnog roka u Trebinju (1961), zaposlio se u Šumariji Kloštar Podr. God. 1967. prelazi na radno mjesto poslovođe uzgoja u Šumariju "Repaš" Ždala, a potkraj osamdesetih u Šumariju Đurđevac, gdje nakon nekoliko godina umire, ne dočekavši umirovljenje. Njegovi vojnici ga se sjećaju čitav život kao odličnog "našeg" dočasnika i časnika, koji ih je štitio od šikaniranja u JNA, a njegovi kolege kao dobrog i vedrog čovjeka i stručnjaka.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM