HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7474
ime B., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1933/7474)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM