HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7480
ime B., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      lugar-dnevničar, ŠU Slatina

                                                                IZBOR      (lug1933/7480)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM