HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID7485
ime B., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Đurđevac


lokacija

djelovao Đurđevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM