HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID751
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /751)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1969. sa dvije godine radnog staža. God. 1972. radio je na mjestu poslovođe u šum. II u Šumariji Lipovac, ŠG "Hrast" Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM