HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID753
ime G., Mijo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /753)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Petra Grgića i majke iz obitelji Mijić. Osnovnu školu završio je u Dobretićima, a Srednju šumarsku u Ilidži (Sarajevo). Od 1984. god. zaposlen je na neodređeno vrijeme. Radi kao poslovođa u "Hrv. šumama", UŠP Bjelovar, Šumarija Pakrac. Živi s obitelji u Lipiku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM