HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID755
ime G., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /755)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1976.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1976. god. Bio je zaposlen u Hrvatskim šumama. Poginuo je kao građanska osoba u području ratnih razaranja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM