HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7619
ime Đ., Đuro
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Novska

                                                                IZBOR      (lug1933/7619)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM