HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID762
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /762)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Đakovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM