HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID763
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /763)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a Šum. školu u Karlovcu (1984). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Gračac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM