HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID769
ime G., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /769)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Augusta i Ljubice rođ. Halužan. Osnovnu školu završio je u Gornjem Jesenju, a Šum. školu u Karlovcu (1980). Od 1982. radi kao poslovođa uzgoja, a od 1988. god. do danas na mjestu je poslovođe iskorištavanja šuma u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Krapina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM