HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7719
ime J., Fabijan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Čazma

                                                                IZBOR      (lug1933/7719)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM